Leukocytoza

DEFINICJA

Podwyższona liczba leukocytów (krwinek białych) w krwi obwodowej.