Krioprercypitat

DEFINICJA

W procesie rozmrażania zamrożonego osocza jego składniki rozdzielają się i cząstki stałe tworzą precypitat, który jest bogaty w fibronektynę i czynnik VIII krzepnięcia.