Komórki macierzyste

DEFINICJA

Komórki, z których powstać może dowolny rodzaj komórek.