Klon komórek

DEFINICJA

Grupa komórek identycznych genetycznie. Powstaje przez podział jednej komórki, która posiada zdolność do niekontrolowanego namnażania się.