Jakościowy wynik oznaczenia

DEFINICJA

Wyniki oznaczeń wyrażone opisowo nie ilościowo. Na przykład wynik dodatni, ujemny.