Homocystynuria

DEFINICJA

Zwiększone wydalanie homocysteiny z moczem.