Hirsutyzm

DEFINICJA

Występowanie nadmiernego owłosienia typu męskiego u kobiet.