Hipofibrynogenemia

DEFINICJA

Wytwarzanie zbyt małych ilości fibrynogenu.