Hemosyderoza

DEFINICJA

Nieprawidłowe odkładanie się hemosyderyny (związku kompleksowego zawierającego żelazo) w tkankach; często powiązane z chorobami, w których dochodzi do zniszczenia znacznej liczby czerwonych krwinek (np. talasemia).