Hemoliza

DEFINICJA

Proces, w którym dochodzi do rozpadu krwinek czerwonych i uwolnienia ich zawartości.