Formy trans tłuszczów nienasyconych

DEFINICJA

Konfiguracja liniowa kwasów tłuszczowych.