Fizjologiczna mikroflora

DEFINICJA

Syn. mikrobiota fizjologiczna, ogół mikroorganizmów zasiedlających organizm zdrowego człowieka.