Endemiczny

DEFINICJA

Powszechnie występujący w danej populacji lub w regionie geograficznym.