Czynnik ostrej fazy

DEFINICJA

Substancja, której stężenie gwałtownie zmienia się (wzrasta lub maleje) w odpowiedzi na ostre stany zapalne lub uszkodzenie i martwicę tkanek.