Cysta

DEFINICJA

1) (lub torbiel) patologiczna przestrzeń otoczona ścianą, składająca się z jednej lub kilku komór wypełnionych płynem lub galaretowatą treścią, występująca w obrębie narządu - na przykład torbiel jajnika.

2) komórkowa forma pasożyta, o grubej ścianie komórkowej, umożliwiająca mu przeżycie w danym środowisku i przedostanie się do organizmu zdrowego gospodarza.