Ciałka Heinza

DEFINICJA

Hemoglobina, która uległa precypitacji, widoczna pod mikroskopem w krwinkach czerwonych.