Choroby weneryczne

DEFINICJA

Choroby przenoszone drogą płciową (ang. Sexually Transmitted Diseases, STD).