Cewnik

DEFINICJA

1) Długa, cienka i giętka rurka wprowadzana do jam ciała lub naczyń, aby umożliwić przepływ płynów.
2) Cienka i giętka rurka wprowadzana do naczynia w organizmie człowieka, aby otworzyć jego światło.