Bezwzględny patogen

DEFINICJA

Drobnoustrój, który zawsze wywołuje chorobę, jeśli odpowiednia liczba komórek tego drobnoustroju dostanie się do organizmu gospodarza.