Bazofil

DEFINICJA

(granulocyt zasadochłonny)
Rodzaj białej krwinki (leukocytu), o zasadochłonnych ziarnistościach, wybarwiających się na niebiesko. Zazwyczaj bazofile stanowią 1% lub mniej całkowitej liczby krwinek białych, lecz może ulegać zmianie w wyniku różnych chorób.