Badanie PET

DEFINICJA

Pozytronowa tomografia emisyjna, nowoczesne badanie obrazowe.