Alkaloza

DEFINICJA

Zaburzenie w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej, w wyniku którego odczyn krwi i tkanek ma charakter bardziej zasadowy niż w warunkach prawidłowych. Przyczyną tego może być hiperwentylacja, wymioty, lub inne stany powodujące wzrost jonów zasadowych lub spadek kwaśnych.