AIDS

DEFINICJA

Zespół nabytego niedoboru odporności (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome).