Jak przygotować dziecko do pobrania krwi

3.12.2019

Jedne z najczęściej wykonywanych procedur medycznych to pobieranie krwi z żyły lub opuszki palca oraz zastrzyki (np. szczepienia). Wiele osób odczuwa niepewność, strach i niepokój przed pobraniem krwi do badań laboratoryjnych. Proces ten może być szczególnie stresujący dla dzieci i ich rodziców.

W magazynie Journal of Applied Laboratory Medicine (JALM) opublikowano najnowsze badania przeprowadzone wśród 128 osób pobierających krew, dotyczące stosowanych przez nich technik zmniejszania poziomu stresu u małych pacjentów. W badaniu ocenie poddano obecnie wykorzystywane praktyki i programy szkoleniowe dla pracowników laboratoriów, mające na celu poprawę doświadczeń związanych z pobieraniem krwi u dzieci. Uzyskano informacje dotyczące określonych wyzwań związanych z pacjentami pediatrycznymi w tym zakresie i określono nowe obszary, które należy objąć szkoleniami, co pozwoli zwiększyć komfort dziecka podczas zabiegu.

Jako najczęściej występujące wyzwania podczas pobierania krwi u dzieci respondenci JALM podali stres i niepokój pacjenta (68%) oraz jego rodziców (63%). W dalszej kolejności podano ułożenie pacjenta (3%) i aspekty techniczne, takie jak znalezienie odpowiedniej żyły (2%).

Uczestników badania poproszono również o podanie sposobów, które wykorzystują, aby zmniejszyć poziom stresu u dziecka podczas pobierania krwi. Najczęściej wymienianymi było wyjaśnianie i pocieszanie (70%), różne opcje ułożenia pacjenta (67%) oraz przedmioty odwracające uwagę dziecka, takie jak balony, gry, małe zabawki lub tablety (43%). Uczestnicy badania korzystali również z pomocy psychologa (18%) oraz wyrobów niemedycznych, takich jak Buzzy – elektroniczne urządzenie w kształcie pszczoły, służące do mechanicznego znieczulania skóry. U dzieci poniżej 2. roku życia stosowano preparaty do miejscowego znieczulenia miejsca wkłucia (20%).

W podcaście dotyczącym artykułu w JALM, autorka badania Julie Piazza z University of Michigan Medicine powiedziała, że wkłucia są najczęściej omawianą procedurą medyczną związaną z bólem u dzieci, wyprzedzając w tym zakresie nawet ból pooperacyjny. Techniki oswajania mogą nie tylko poprawić doświadczenia małego pacjenta lecz również zapobiegać trwającemu całe życie urazowi psychicznemu związanemu z igłami, który może towarzyszyć osobie dorosłej i utrudniać jej poddanie się niezbędnym badaniom w przyszłości.

Pobieranie krwi (w tym nakłucia żyły) od pacjentów pediatrycznych to nie tylko technika. Wykazano, że sposób kontaktu z dzieckiem podczas zabiegu może wpływać na jego doświadczenia związane z pobieraniem krwi w przyszłości – powiedzieli autorzy opracowania.  

Rodzice lub opiekunowie również mogą mieć wpływ, na doświadczenia dziecka związane z pobieraniem krwi. Na stronie Lab Tests Online można znaleźć odniesienia do kilku źródeł zawierających informacje dla rodziców, którzy chcieliby zmniejszyć niepokój i stres, który ich dziecko może odczuwa podczas zabiegu.  

Strategie mogą być następujące:

  • Oceń nastawienie dziecka - czy chce przyglądać się pobieraniu krwi, czy woli odwrócić głowę? Jeżeli chce odwrócić głowę, znajdź sposoby na zajęcie go podczas wkłucia – może to być ulubiona książeczka lub piosenka.
  • Pokaż dziecku w domu, jak przebiega pobranie krwi. Wytłumaczenie na czym polega zabieg może pomóc ograniczyć stres i dać dziecku poczucie kontroli.  
  • Przygotuj dziecko na moment ukłucia - powiedz, że może trochę zaboleć, ale tylko przez krótką chwilę.
  • Bądź z dzieckiem podczas zabiegu. Zapewnisz mu większy komfort psychiczny i odwrócisz jego uwagę, pomagając tym samym osobie pobierającej krew.  
  • Głęboko oddychajcie licząc do trzech. Jest to bardzo przydatna technika, która ułatwia pobranie krwi. Powolne wydychanie powietrza daje dziecku poczucie kontroli nad sytuacją, powoduje wypełnienie i rozluźnienie żył i daje osobie pobierającej krew „sygnał” do wykonania wkłucia.
  • Sprawdź sposób pobierania krwi – czasami wystarczy nakłucie opuszki palca, a czasami konieczne jest pobranie krwi z żyły. Wytłumacz dziecku, że istnieją różne metody wykonania tego zabiegu i dowiedz się wcześniej, która z nich zostanie zastosowana u twojego dziecka.

Link do materiału źródłowego: Comforting Children During Blood Draws