Informacje IFCC dotyczące COVID-19

21.4.2020

Choroba koronawirusowa 2019, w skrócie COVID-19, która spowodowała światową pandemię, to zespół ostrej ciężkiej niewydolności oddechowej 2 (SARS-COVID-2). Liczba osób zarażonych na całym świecie nieprzerwanie rośnie, stanowiąc istotne obciążenie krajowych systemów ochrony zdrowia. W tej sytuacji medyczne laboratoria diagnostyczne odgrywają kluczową rolę, wspomagając procesy badań przesiewowych u pacjentów, procesy diagnostyczne, monitorowanie/leczenie oraz przyczyniając się do liczby wyzdrowień i nadzoru epidemiologicznego. W niniejszym artykule zebrano dostępne informacje dla specjalistów medycyny laboratoryjnej, dotyczące przesiewowych badań laboratoryjnych, protokołów wykonywania oznaczeń, procesów diagnostycznych oraz innych zagadnień związanych z COVID-19. W artykule zamieszczone są również odnośniki do tymczasowych wytycznych. Informacje będą aktualizowane w miarę publikacji kolejnych opracowań i zaleceń.

(adaptowane od Lippi et al, PIMD: 32191623)

Więcej na ten temat badań przesiewowych wykonywanych u pacjentów oraz testów diagnostycznych znajduje się w dalszej części artykułu TU