BADANIA PRZESIEWOWE - nowy rodzaj badań laboratoryjnych

8.7.2013

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność przedstawić Państwu, na stronie Lab Tests Online.PL, nowy rodzaj badań laboratoryjnych – BADANIA PRZESIEWOWE.

Po kilku latach funkcjonowania serwisu, dzięki dynamicznej pracy Krajowego Komitetu Konsultacyjnego, nadszedł czas na jego rozbudowę.

Badania przesiewowe, zwane inaczej skriningowymi (z ang. screening) odgrywają strategiczną rolę w medycynie i są ważnym elementem w profilaktyce zdrowotnej. Przeprowadza się je również u osób zdrowych, nie posiadających objawów choroby, w celu wykrycia potencjalnych schorzeń.
Ilość, rodzaj a także częstotliwość zalecanych badań jest różna w zależności od wieku. Dlatego też dział badań przesiewowych został podzielony na 7 grup wiekowych:

Oddzielny rodzaj stanowią badania wykonywane w ciąży oraz badania prenatalne, gdyż są one dogłębnym spojrzeniem na wybraną gamę zleconych do wykonania testów.

Celem wprowadzenia nowego rodzaju badań jest dostarczenie Państwu najnowszych i najważniejszych doniesień z zakresu badań przesiewowych, które mogą przyczynić się do właściwego kierowania swoim zdrowiem.

Zapraszamy do odwiedzania stron badań przesiewowych.


Z poważaniem

Józef L. Jakubiec
Dyrektor Generalny

MedTech Polska