HLA-B27

Inne nazwy: Antygen HLA-B27
Oficjalna nazwa: Ludzki antygen leukocytarny B27
Powiązane badania: OB, Białko C-reaktywne, Czynnik reumatoidalny

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu wykrycia obecności ludzkiego antygenu leukocytarnego B27 (HLA-B27) na powierzchni komórek. Badanie to również wykonuje się w celu określenia prawdopodobieństwa zachorowania na chorobę autoimmunizacyjną, która jest związana z obecnością HLA-B27.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w przypadku występowania objawów takich jak: przewlekły stan zapalny, ból i uczucie sztywności w plecach, szyi lub klatki piersiowej lub wewnętrznej powierzchni oczu (zapalenie błony naczyniowej oka), zwłaszcza, jeżeli występują one u mężczyzn po 30 roku życia.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.