Zespół Reitera


Choroba o niejasnej etiologii, cechująca się w klasycznej postaci jednoczesnym występowaniem zapalenia stawów, cewki moczowej i spojówek.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.