Zapalenie błony naczyniowej oka


Bolesny obrzęk i podrażnienie błony naczyniowej gałki ocznej, środkowej warstwy oka (wewnątrz białka oka), co powoduje zaczerwienienie bez świądu. Jest to poważna choroba mogąca doprowadzić do utraty wzroku.


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.