Co to jest?

Zapalenie stawów jest chorobą charakteryzującą się stanem zapalnym jednego lub więcej stawów. Stan zapalny może być reakcją organizmu na uraz (taki jak złamanie), infekcję (wirusową lub bakteryjną, grzybiczą) lub stopniowe zużywanie się stawów. Zapalenie stawów często towarzyszy chorobie skóry zwanej łuszczycą, jak również chorobom autoimmunizacyjnym, takim jak toczeń rumieniowaty układowy.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 04.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.