The MedTech Forum 2018


Zapraszamy do obejrzenia filmu z jednej z największych konferencji poświęconych technologiom medycznym w Europie,

która odbyła się w dniach 23 – 25 stycznia 2018.

Więcej informacji o konferencji na stronie MedTech:MedTech Forum 2018


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 02.03.2018

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.