Elektroforeza i immunofiksacja

Inne nazwy: elektroforeza białek surowicy, elektroforeza białek moczu, SPE, IFE
Oficjalna nazwa: Elektroforeza białek, Immunofiksacja
Powiązane badania: Albumina, Współczynnik albuminowo-globulinowy, Badanie przeciwciał

1. Czy elektroforeza jest stosowana w jeszcze innych celach?
2. Czy obecność białka monoklonalnego jest równoznaczna z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego lub innego nowotworu?

3. Co to są łańcuchy lekkie?

4. Co to są białka Bence-Jonesa?

5. Co to jest białko Tamm-Horsfella?

 

 

1. Czy elektroforeza jest stosowana w jeszcze innych celach?

Tak, zawsze kiedy wymagany jest rozdział białek. Może być również stosowana do rozdziału kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w celu badania układu genów u roślin, zwierząt i ludzi.

do góry

2. Czy obecność białka monoklonalnego jest równoznaczna z rozpoznaniem szpiczaka mnogiego lub innego nowotworu?

Nie zawsze. Najczęstszą przyczyną wytwarzania immunoglobulin monoklonalnych jest gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu (MGUS). Przebieg MGUS jest zwykle jest łagodny, ale pacjenci powinni być poddawani regularnym badaniom kontrolnym, polegającym np. na oznaczeniu wolnych łańcuchów lekkich immunoglobulin w surowicy lub elektroforezie krwi i/lub moczu. U części osób z MGUS po latach rozwija się szpiczak mnogi.

do góry

3. Co to są łańcuchy lekkie?

Cząsteczka immunoglobuliny jest zbudowana z 4 łańcuchów białkowych: dwóch jednakowych łańcuchów lekkich (albo kappa albo lambda) i dwóch identycznych łańcuchów ciężkich (jeden z kilku typów). Immunoglobuliny wytwarzane są przez komórki plazmatyczne w szpiku kostnym. Jeden plazmocyt produkuje jeden rodzaj immunoglobulin, co odbywa się przez łączenie łańcuchów ciężkich i lekkich. Oprócz kompletnych cząsteczek przeciwciał powstają także wolne łańcuchy lekkie, gdyż produkowane są w niewielkim nadmiarze w stosunku do łańcuchów ciężkich. U zdrowych osób wolne łańcuchy lekkie znajdują się we krwi i moczu w niewielkich ilościach, a stosunek łańcuchów kappa i lambda jest względnie stały.

do góry

4. Co to są białka Bence-Jonesa?

Są to wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin wydalane z moczem.

do góry

5. Co to jest białko Tamm-Horsfella?

Jest to glikoproteina, która powstaje w nerkach i stanowi prawidłowy składnik moczu. Nazywana jest też uromoduliną. U zdrowych osób jest głównym białkiem moczu. 

do góry


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana24.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.