Wskaźniki funkcji wątroby

Inne nazwy: Panel wątrobowy
Oficjalna nazwa: Wskaźniki funkcji wątroby
Powiązane badania: Białko całkowite, WZW typu A - badania, WZW typu B - badania, WZW typu C - badania, Etanol, ANA, ASMA, Ceruloplazmina, ALP, AST, Bilirubina, Albumina, GGT, LDH, PT i INR

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Wskaźniki funkcji wątroby służą do wykrywania, rozpoznawania i oceny przebiegu chorób lub uszkodzenia wątroby.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Okresowo w celu oceny czynności wątroby; w przypadku ryzyka uszkodzenia wątroby; u pacjentów z chorobami wątroby; w przypadku objawów takich jak żółtaczka.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Może być wymagane pobranie krwi na czczo, po całonocnym wstrzymywaniu się od spożywania posiłków (wolno pić tylko wodę). Należy przestrzegać zaleceń personelu.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana25.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.