Chlorek

Inne nazwy: Cl, chlorki
Oficjalna nazwa: Chlorek
Powiązane badania: Elektrolity, Potas, Sód, CO2, Gazometria

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się aby sprawdzić, czy u pacjenta występują zaburzenia równowagi elektrolitowej lub kwasowo-zasadowej, a także w celu oceny leczenia tych zaburzeń.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Jako część rutynowego panelu elektrolitów albo panelu badań metabolicznych i jeżeli lekarz podejrzewa zaburzenia równowagi elektrolitowej.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Do badania potrzebna jest próbka krwi pobrana z żyły łokciowej lub próbka moczu przygodnego lub ze zbiórki dobowej.
 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.