Kwas mykofenolowy

Inne nazwy: MPA [czasami używane są nazwy handlowe leków, nazwa mykofenolan mofetylu lub mykofenolan sodu (patrz informacje na stronie MedlinePlus]
Oficjalna nazwa: Kwas mykofenolowy
Powiązane badania: Morfologia, Cyklosporyna, Sirolimus, Terapeutyczne monitorowanie leków, Tacrolimus

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie pozwala określić stężenie kwasu mykofenolowego (MPA) we krwi w celu monitorowania jego poziomu i zapobiegania toksycznemu działaniu leku.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Bezpośrednio po rozpoczęciu leczenia mykofenolanem i po zmianie dawkowania. Na początku leczenia badanie wykonuje się w krótkich odstępach czasu, a wraz z trwaniem leczenia częstotliwość badań maleje. Również w przypadku podejrzenia niedoboru lub nadmiaru MPA.

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobranej z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana27.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.