Przeciwciała przeciw EBV

Inne nazwy: Przeciwciała EBV, EBV VCA-IgM Ab, EBV VCA-IgG Ab, EA-D IgG Ab
Oficjalna nazwa: Przeciwciała IgM przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr (EBV), przeciwciała IgG przeciw antygenowi kapsydu wirusa Epsteina-Barr
Powiązane badania: Mononukleoza – test przesiewowy, Morfologia, WBC

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane?
W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Co oznacza wynik?

Co jeszcze należy wiedzieć?

 

W jakich przypadkach badanie jest wykonywane? 

Przeciwciała dla EBV oznaczane są wtedy, kiedy u chorego występują określone objawy, a wynik testu w kierunku mononukleozy jest ujemny. Zaleca się wykonanie oznaczenia stężenia przeciwciał:

IgM-VCA oraz IgG-VCA, -EA-D – w celu wykrycia obecnie trwającego lub świeżo przebytego zakażenia.

IgG-VCA i EBNA – w celu rozpoznania dawnego zakażenia.

U kobiet ciężarnych z objawami zakażenia wirusowego, oznaczenie jednego lub więcej rodzajów tych przeciwciał zleca się w celu różnicowania zakażenia EBV i CMV, toksoplazmozy oraz innych infekcji o podobnych objawach (czasami jako część panelu TORCH). Czasami badanie przeciwciał IgG-VCA lub innych może być powtórzone po 2-4 tygodniach, aby zobaczyć czy wynik testu zmienił się z ujemnego na dodatni lub czy zmieniło się stężenie wykrytych przeciwciał (wzrosło lub obniżyło się).

Badanie IgG-VCA i czasami EBNA może być zlecone, aby stwierdzić czy bezobjawowy pacjent jest wrażliwy na zakażenie EBV lub czy wcześniej miał kontakt z tym wirusem. Nie wykonuje się tego rutynowo, ale może być przydatne u młodego pacjenta lub z obniżoną odpornością, który miał kontakt z chorym na mononukleozę.

do góry

W jakich przypadkach badanie jest zlecane?

Oznaczenie przeciwciał dla EBV zleca się choremu, u którego wystąpiły objawy wskazujące na mononukleozę, a test w kierunku mononukleozy jest ujemny; u kobiet w ciąży z objawami grypo podobnymi, aby stwierdzić czy są one związane z zakażeniem EBV czy innymi drobnoustrojami. Objawy mogą być następujące:

  • Zmęczenie
  • Gorączka
  • Owrzodzenie gardła
  • Obrzęk węzłów chłonnych
  • Czasem powiększona śledziona i/lub wątroba

VCA-IgG i EBNA oznacza się, aby wykryć wcześniejszy kontakt z tym wirusem. Czasami badanie powtarza się, aby śledzić stężenie przeciwciał i/lub kiedy pierwszy wynik badania był ujemny, a lekarz uważa, że objawy związane są z zakażeniem EBV. 

do góry

Co oznacza wynik? 

Jeżeli u pacjenta występują przeciwciała IgM-VCA, wskazuje to na świeże zakażenie EBV. Jeżeli jednocześnie występują u niego objawy mononukleozy to nawet w przypadku ujemnego testu w kierunku mononukleozy (oznaczenie przeciwciał heterofilowych) najprawdopodobniej rozpoznana będzie u niego mononukleoza. Jeżeli także wykryte zostaną przeciwciała IgG-VCA i IgG-EA-D jest wysoce prawdopodobne, że u chorego trwa obecnie zak ażenie lub świeżo je przebył.

Jeżeli nie wykrywa się przeciwciał IgM-VCA ale inne, łącznie z EBNA, są obecne wskazuje to na przebyte wcześniej zakażenie EBV. Jeżeli u bezobjawowego pacjenta nie wykrywa się IgG-VCA świadczy to, że dotychczas nie miał kontaktu z tym wirusem i jest podatny na zakażenie. Zasadniczo, wzrost stężenia przeciwciał IgG-VCA wskazuje na aktywne zakażenie, natomiast obserwowany ich spadek świadczy raczej o świeżo przebytej infekcji. Należy jednak wyniki interpretować z dużą ostrożnością ponieważ stężenie przeciwciał nie jest związane z ciężkością zakażenia lub czasem jego trwania. Wysokie stężenia przeciwciał IgG-VCA mogą utrzymywać się do końca życia.

Interpretacja wyników oznaczenia przeciwciał dla EBV
 

 

Rodzaj oznaczanych przeciwciał dla EBV

Wynik wskazujący na:

Uwagi

wrażliwy na zakażenie

 trwające zakażenie

przebyte zakażenie

IgM-VCA

-

+

+

pojawiają się pierwsze, znikają po 4-6 tygodniach

IgG-VCA

  -

+

+

pojawiają się po tygodniu zakażenia i pozostają na całe życie

IgG-EBNA

 

 

+

pojawiają się w 2-4 miesiącu i pozostają na całe życie

IgG-EA-D

 

+

+

obecne przez 1 tydzień znikają w drugim tygodniu, u 20% pozostają do końca życia

IgM heterofilowe

 

+

 

związane z mononukleozą, fałszywie dodatnie w różnych przypadkach, często fałszywie ujemne u dzieci

 do góry


Co jeszcze należy wiedzieć? 

Występują jeszcze co najmniej dwa inne rodzaje przeciwicał, które wytwarzane są podczas zakażenia EBV. Są przeciwciała IgA dla kapsydu wirusa Epsteina-Barr (IgA-EBV VCA) i przeciwciała IgG dla wczesnego antygenu restrykcyjnego EBV (IgG-EA-R). Istnieje możliwość ich oznaczenia w zestawie diagnozującym zakażenie EBV, ale rzadko jest to konieczne.

Najczęstszym powikłaniem mononukleozy jest pęknięcie śledziony. Inne powikłania to problemy z oddychaniem spowodowane obrzękiem gardła, występująca w tym czasie angina (zakażenie paciorkowcami grupy A) i raczej rzadko żółtaczka (zażółcenie skóry) związana z powiększeniem wątroby, wysypka na skórze, zapalenie trzustki, zapalenie mózgu i ataki padaczkowe. EBV jest związany z kilkoma rzadkimi formami raka, jak limfoma Burkitta oraz carcinoma nosoogardła.

Reaktywacja wirusa u osób zdrowych, w przeciwieństwie do osób z obniżoną odpornością jak np. u nosicieli HIV i chorych na AIDS oraz u biorców przeszczepów, nie stanowi problemu zdrowotnego. U tych chorych pierwotne zakażenie może być groźne.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana07.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.