Pobieranie wymazu z gardla

 

Inaczej niz w przypadku pobierania krwi, do tego badania wymagane jest minimalne przygotowanie. Pacjent jest poproszony o otwarcie ust i nastepuje potarcie tylnej sciany gardla bawelniana paleczka, w celu uzyskania próbki zawierajacej komórki.

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 07.05.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.