Diagnostyka dla młodzieży – odkryj fascynujący świat zdrowia i dowiedz się więcej o chorobach oraz znaczeniu badań laboratoryjnych na www. medicallab.pl

 

Co to jest?

Zapalenie wątroby może być wywołane przez wirusy, środki chemiczne, narkotyki, alkohol, choroby dziedziczne lub system odpornościowy pacjenta (choroba autoimmunizacyjna). Stan zapalny może być ostry, może nawracać naprzemiennie z okresami remisji, lub być przewlekły i trwać wiele lat. U chorego z zapaleniem przewlekłym upłynąć może wiele lat zanim wystąpią istotne objawy związane z postępującym uszkodzeniem wątroby, takie jak marskość (włóknienie i niewydolność), nowotwór lub nawet śmierć.

Wątroba jest organem wewnętrznym umiejscowionym w prawej górnej części jamy brzusznej. Pełni ona wiele funkcji w organizmie - jest odpowiedzialna za przetwarzanie składników odżywczych, wytwarzanie żółci wspomagającej trawienie tłuszczów, syntezę wielu istotnych białek, regulację krzepnięcia krwi i rozkład substancji toksycznych, które mogą następnie zostać wykorzystane lub wydalone z organizmu. Stan zapalny może (w ostrych przypadkach) zakłócić te procesy i spowodować gromadzenie się substancji potencjalnie toksycznych.

 Tabela 1. Zapalenie wątroby

Rodzaj zapalenia wątroby Opis Przykładowe przyczyny
Wirusowe Zakażenie jednym z wirusów zapalenia wątroby powoduje stan zapalny; może być ostre lub przewlekłe, w zależności od wirusa Wirus zapalenia wątroby typu A, B, C, D i E.
Wywołane przez substancje chemiczne lub leki Wątroba rozkłada wiele substancji, które następnie są wykorzystywane i/lub wydalane przez organizm. Niektóre z nich są toksyczne i mogą być przyczyną zapalenia wątroby. Ostra lub przewlekła ekspozycja na alkohol, acetaminofen
Dziedziczne Niektóre mutacje genów przekazywane z pokolenia na pokolenie mogą być przyczyną chorób uszkadzających wątrobę i będących przyczyną zapalenia wątroby Choroba Wilsona, hemochromatoza, alfa-1 antytrypsyna
Niealkoholowe stłuszczenie wątroby Tłuszcz odkładający się w wątrobie może prowadzić do zmniejszenia objętości zdrowej tkanki wątroby. Związane z zespołem metabolicznym
Autoimmunizacyjne Układ odpornościowy organizmu niepotrzebnie wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko tkance wątroby. Związane z cukrzycą typu 1., zespołem Sjogrena

 

Następna strona
Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 10.09.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.