Różyczka - badania

Inne nazwy: Niemiecka odra, odra 3-dniowa
Oficjalna nazwa: Przeciwciała IgM i IgG dla różyczki
Powiązane badania: TORCH, Badanie przeciwciał, CMV, HIV przeciwciała

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby stwierdzić czy obecny jest odpowiedni poziom przeciwciał, aby zapewnić ochronę przed wirusem różyczki, a także aby ocenić czy w przeszłości wystąpiło zakażenie lub wykryć obecne.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Przed zajściem w ciążę lub na początku ciąży, aby sprawdzić odporność; jeżeli kobieta w ciąży ma objawy różyczki, takie jak gorączka i wysypka, jeżeli u noworodka występują objawy nieprawidłowego rozwoju lub urodzi się z wadami wskazującymi na zakażenie wewnątrzmaciczne; jeżeli istnieje konieczność potwierdzenia bieżącej infekcji lub potwierdzenia odporności.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej osoby dorosłej i dzieci, natomiast od noworodka krew z pięty lub pępowiny.


Czy potrzebne jest przygotowanie do badania?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana26.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.