Kreatynina

Inne nazwy: Kreatynina w surowicy, Kreatynina w moczu
Oficjalna nazwa: Kreatynina
Powiązane badania: BUN, Klirens kreatyniny, CMP, BMP, eGFR, Badanie ogólne moczu, Mikroalbuminuria i wskaźnik albumina do kreatyniny w moczu, Białko w moczu

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest w celu oceny pracy nerek oraz monitorowania leczenia chorób nerek.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie wykonywane jest:

  • w ramach rozszerzonego lub podstawowego zestawu badań laboratoryjnych w przypadku podejrzenia nieprawidłowej funkcji nerek lub
  • jeżeli pacjent cierpi na ostrą lub przewlekłą chorobę, która może wpływać na pracę nerek i/lub może pogorszyć się z powodu dysfunkcji nerek
  • okresowo w celu monitorowania leczenia chorób nerek lub oceny czynności nerek podczas przyjmowania leków.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej, ewentualnie próbka moczu ze zbiórki dobowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.01.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.