HIV przeciwciała

Inne nazwy: przeciwciała anty HIV, przeciwciała przeciwko ludzkiemu wirusowi upośledzenia odporności (HIV), badanie w kierunku AIDS
Oficjalna nazwa: przeciwciała anty HIV
Powiązane badania: p24, CD4 i CD8, Stężenie cząstek wirusa HIV

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie jest wykonywane w celu ustalenia czy pacjent jest zakażony wirusem HIV.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Badanie należy wykonać jeden do trzech miesięcy od momentu prawdopodobnego kontaktu z wirusem (czas, po którym przeciwciała można wykryć wynosi zwykle od 2 do 8 tygodni); u osób ze zwiększonym ryzykiem zakażenia jeden raz w roku; u osób z objawami wskazującymi na możliwość zakażenia HIV; w ramach przygotowania do poczęcia lub w ciąży.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbkę krwi pobiera się poprzez nakłucie żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana04.02.2013

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.