hCG

Inne nazwy: Test ciążowy, jakościowe hCG, ilościowe hCG, beta hCG, całkowite hCG, całkowite beta hCG
Oficjalna nazwa: Ludzka gonadotropina kosmówkowa
Powiązane badania: Test potrójny/poczwórny, Testy w kierunku choroby Downa w I trymestrze

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie wykonuje się w celu potwierdzenia oraz monitorowania ciąży, rozpoznania ciąży patologicznej, po samoistnych poronieniach, jak również w celu wykrycia choroby trofoblastycznej lub nowotworów zarodkowych jądra lub jajnika.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Już 10 dni po dacie spodziewanej miesiączki (za pomocą niektórych metod obecność hCG można wykryć nawet po tygodniu od zapłodnienia), lub też w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na ciążę pozamaciczną, ciążę zagrożoną, zaśniad groniasty, lub nowotwór z komórek rozrodczych jądra lub jajnika.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Mocz pobrany z pierwszej porannej porcji moczu lub próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie, ale nie należy pić dużej ilości płynów przed pobraniem próbki moczu, bo zbytnie rozcieńczenie moczu może być przyczyną wyniku fałszywie negatywnego.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana06.09.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.