Testosteron

Inne nazwy: Całkowity testosteron
Oficjalna nazwa: Testosteron
Powiązane badania: SHBG, DHEAS, FSH, LH

1. Czy w przypadku występowania niskiego stężenia testosteronu, wskazana jest suplementacja tego hormonu?
2. Dlaczego u kobiet oznacza się stężenie testosteronu?

3. Czy stopień owłosienia ciała jest proporcjonalny do stężenia testosteronu?

4. Co to jest wolny i biodostępny testosteron?

 


1. Czy w przypadku występowania niskiego stężenie testosteronu, wskazana jest suplementacja tego hormonu? 

Czasami tak. Suplementacja testosteronu w postaci plastrów lub zastrzyków może podwyższyć stężenie testosteronu. Tego rodzaju leczenie może być pomocne w zniesieniu niektórych objawów niedoboru testosteronu, może zapobiegać utracie masy mięśniowej i kostnej pojawiającej się wraz z wiekiem. Jednakże, takie postępowanie nie zostało do końca udowodnione i istnieją przesłanki wskazujące na to, że leczenie substytucyjne testosteronem może zwiększać ryzyko rozwoju raka prostaty. Dodatkowo, u mężczyzn z zaburzeniami erekcji, pomimo niskiego stężenia testosteronu, w wielu przypadkach podawanie tego hormonu nie przyniosło poprawy ze względu na różnorodność przyczyn leżących u podłoża tego stanu. Dlatego też, zawsze należy skonsultować się z lekarzem celem oceny czy taka terapia jest właściwa.

do góry

2. Dlaczego u kobiet ocenia się stężenie testosteronu? 

U kobiet również zachodzi synteza testosteronu, ale jest on wydzielany w niewielkich ilościach. Jest on niezbędny do zapewnienia równowagi hormonalnej i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nadmiernej syntezie testosteronu mogą towarzyszyć takie objawy, jak nadmierne owłosienie, zaburzenia lub brak miesiączkowania lub nawet bezpłodność. Dlatego oznaczenie stężenia testosteronu u kobiet jest pomocne w wyjaśnieniu przyczyny tego typu objawów.

do góry

3. Czy stopień owłosienia ciała jest proporcjonalny do stężenia testosteronu?

Udowodniono, że istnieje wprost proporcjonalna zależność pomiędzy stężeniem testosteronu a intensywnością owłosienia. Rozwój owłosienia zależnego od testosteronu jest inny w różnych częściach ciała. U niektórych mężczyzn, pod wpływem testosteronu następuje rozwój owłosienia na brzuchu i plecach, a wzrost owłosienia głowy jest zahamowany, co daje łysienie typu męskiego. Podłoże genetyczne odgrywa istotną rolę w ekspresji 5-alfa-reduktazy, enzymu przekształcającego testosteron do dihydrotestosteronu, hormonu który wpływa na owłosienie, prowadząc do rodzinnej skłonności do łysienia. Lek o nazwie finasteryd (Propecia) hamuje działanie 5-alfa-reduktazy i u niektórych mężczyzn może odwrócić proces łysienia typu męskiego.

do góry

4. Co to jest wolny i biodostępny testosteron?

Testosteron jest obecny we krwi jako tzw.,"wolny" testosteron (1-4%) lub "związany" testosteron. Ten ostatni może być związany z albuminą (białkiem surowicy) lub też ze specyficznym białkiem zwanym globuliną wiążącą steroidy płciowe (SSBG) lub globuliną wiążącą hormony płciowe (SHBG). Wiązanie testosteronu z albuminą nie jest wiązaniem silnym i jest ono łatwo odwracalne, dlatego też określenie biodostępny testosteron (BAT) odnosi się do sumy"wolnego" testosteronu i testosteronu związanego z albuminą. Innymi słowy, jest to frakcja krążącego testosteronu nie związanego z SHBG. Biodostępny testosteron reprezentuje frakcję krążącego testosteronu, która może z łatwością dostać się do komórek i lepiej odzwierciedla bioaktywność tego hormonu, w porównaniu z oznaczeniem w surowicy całkowitego testosteronu. Zmieniające się stężenia SHBG mogą przyczyniać się do nieprecyzyjnych pomiarów BAT. Obniżone stężenia SHBG obserwuje się w otyłości, niedoczynności tarczycy, podczas stosowania androgenów i w zespole nerczycowym. Podwyższone stężenia towarzyszą marskości, nadczynności tarczycy i terapii estrogenowej. W tych przypadkach, pomiar wolnego testosteronu może być bardziej użyteczny. Jednakże, ze względów technicznych, precyzyjny pomiar wolnego testosteronu jest trudny do wykonania w rutynowej praktyce laboratoryjnej.

do góry


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.