1. Główny składnik związku chemicznego;
2. Substancja posiadająca jon wodorotlenowy (OH), o gorzkim smaku, barwi papierek lakmusowy na niebiesko, w połączeniu z kwasem tworzy sole.

Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana 18.04.2007

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.