Testosteron

Inne nazwy: Całkowity testosteron
Oficjalna nazwa: Testosteron
Powiązane badania: SHBG, DHEAS, FSH, LH

Co się oznacza?

Testosteron jest hormonem steroidowym (androgenem) syntetyzowanym przez jądra (w komórkach Leydiga), a jego wytwarzanie pozostaje pod kontrolą hormonu luteinizującego wydzielanego przez przysadkę mózgową. Testosteron działa na zasadzie mechanizmu odwrotnego sprzężenia zwrotnego: gdy jego stężenie wzrasta stężenie LH obniża się i odwrotnie. Stężenie testosteronu waha się w ciągu doby, najwyższe jest wczesnym rankiem (około 4-8-mej rano) a najniższe wieczorem (około 16-20-tej). Stężenie testosteronu wzrasta po wysiłku fizycznym natomiast spada z wiekiem. Około 2/3 testosteronu krąży we krwi w postaci związanej z SHBG a mniej niż 1/3 w postaci związanej z albuminą. Tylko około 1-4% testosteronu krąży we krwi w postaci wolnej.

U mężczyzn, testosteron stymuluje rozwój drugorzędowych cech płciowych, takich jak powiększenie członka, rozwój owłosienia, wzrost masy mięśniowej, czy obniżenie barwy głosu. Wysokie stężenie tego hormonu odnotowuje się w okresie dojrzewania, a u mężczyzn wysokie stężenia tego hormonu zapewniają prawidłowy popęd seksualny (libido) i utrzymują masę mięśniową. Testosteron jest także syntetyzowany w nadnerczach zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, oraz w niewielkich ilościach w jajnikach.

Testosteron jest przekształcany do głównego żeńskiego hormonu płciowego - estradiolu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobrana z żyły łokciowej.


Czy dla zapewnienia właściwej jakości próbki trzeba się przygotować do badania ?

Nie ma takiej potrzeby.

 

UWAGA: Jeżeli przeprowadzenie badania jest dla Ciebie, lub kogoś Ci bliskiego przyczyną niepokoju czy zawstydzenia, przeczytaj artykuły:

Jak poradzić sobie z bólem, dyskomfortem i niepokojem ,
Rady dotyczące pobierania krwi
,
Rady ułatwiające dzieciom przejście przez badania laboratoryjne
,
oraz Rady ułatwiające osobom starszym przejście przez badania laboratoryjne .


Artykuł Śledź swoją próbkę , dostarczy Ci ogólnych informacji na temat obróbki pobranej krwi i wymazu z gardła.

 

 


 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.