Receptory estrogenowe i progesteronowe

Inne nazwy: Receptory estrogenowe, Receptory progesteronowe
Oficjalna nazwa: Oznaczenie receptorów estrogenowych i progesteronowych
Powiązane badania: Her-2/neu, Markery nowotworowe

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie na obecność receptorów estrogenowych i/lub progesteronowych wykonuje się w celu ustalenia rodzaju leczenia farmakologicznego i prognozowania w nowotworach sutka.


Kiedy badanie jest wykonywane?

W przypadku rozpoznania nowotworu sutka lekarz może zlecić badanie w kierunku obecności tych receptorów aby określić czy rozrost nowotworu jest zależny od hormonów płciowych: estrogenów i/lub progesteronu.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Wykonuje się biopsję sutka lub pobiera próbkę materiału do badania po wykonaniu zabiegu wycięcia guzka (lumpektomii) lub mastektomii (amputacji sutka).


Czy do badania trzeba się przygotować ?

Lekarz może zalecić zaprzestanie przyjmowania leków hormonalnych przez jakiś czas przed pobraniem próbki.

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana02.08.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.