CMV

Inne nazwy:
Oficjalna nazwa: Cytomegalowirus , wirus cytomegalii (CM), przeciwciała anty-CMV w klasie IgG i IgM
Powiązane badania: Przeciwciała przeciw EBV, Opryszczka - badania, TORCH

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Jeżeli lekarz podejrzewa trwającą lub przebytą w przeszłości infekcję lub w sytuacji klinicznej kiedy ważna jest informacja na temat przebytych zakażeń CMV, np. przed zabiegami chirurgicznymi lub przeszczepami narządów.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

Jeżeli u młodego dorosłego człowieka, u kobiety ciężarnej lub chorego z obniżoną odpornością występują objawy grypo-podobne mogące sugerować zakażenie CMV, jeżeli u noworodka występują liczne wrodzone wady, nieznanego pochodzenia żółtaczka lub niedokrwistość i/lub niemowlę ma ataki padaczki lub problemy rozwojowe, które mogą być spowodowane zakażeniem CMV.

 

Jaki materiał pobiera się do badań?

W celu wykrycia przeciwciał przeciw CMV pobiera się próbkę krwi z żyły ramiennej. Aby wykryć samego wirusa materiałem może być krew, mocz lub plwocina, wody płodowe, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn z dwunastnicy lub inne tkanki.

 

Czy do badania trzeba się przygotować ?

Nie
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.06.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.