Apo B

Inne nazwy: Apolipoproteina B-100, apolipoproteina B-48
Oficjalna nazwa: Apolipoproteina B
Powiązane badania: Cholesterol, Profil lipidowy, Lp(a), LDL Cholesterol, Homocysteina, hs-CRP, HDL Cholesterol, Apo A, Triglicerydy

UWAGA: Wymienione poniżej adresy stron internetowych, są źródłami uzupełniającymi. W celu obejrzenia kompletnej listy źródeł wykorzystanych w tworzeniu tej strony , kliknij tu.


Linki do stron obcojęzycznych:

American Heart Association: Understanding Your Risk of Heart Attack
National Heart, Lung, Blood Institute: What is Coronary Artery Disease?

The National Academy of Clinical Biochemistry: Laboratory Medicine Practice Guidelines, Emerging Biomarkers of Cardiovascular Disease and Stroke
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana08.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.