AST

Inne nazwy: Transaminaza glutaminianowo-szczawiooctanowa, GOT, AspAT
Oficjalna nazwa: Aminotransferaza asparaginianowa
Powiązane badania: ALP, Bilirubina, Wskaźniki funkcji wątroby, Albumina, Białko całkowite

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Aby wykryć uszkodzenie i/lub chorobę wątroby.


Kiedy badanie jest wykonywane?

Kiedy lekarz stwierdza u pacjenta objawy uszkodzenia wątroby.


Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.


Czy do badania trzeba się przygotować?

Nie.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana15.05.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.