ALP

Inne nazwy: ALK PHOS, fosfataza zasadowa
Oficjalna nazwa: Fosfataza alkaliczna
Powiązane badania: AST, Bilirubina, Wskaźniki funkcji wątroby, Biochemiczne wskaźniki przebudowy kości

W jakim celu badanie jest wykonywane?

Badanie służy do wykrywania lub oceny leczenia chorób wątroby lub kości.

 

Kiedy badanie jest wykonywane?

W ramach rutynowej oceny funkcji wątroby lub jeśli pacjent ma objawy chorób wątroby lub kości.

 

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka krwi pobierana jest z żyły łokciowej.

 

Czy do badania trzeba się przygotować?

Zaleca się pobranie próbki na czczo, ale nie jest to bezwzględnie konieczne.
 


Treść tego artykułu była ostatnio modyfikowana30.04.2012

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.